Müügitingimused

Teenusetingimused
Silikoonist nukud – Vipdoll.ee

Antud veebilehte haldab OÜ Alliumest. Kogu veebilehe puhul viitavad terminid “meie”, “meile” ja “meist” Alliumest OÜ-le, sealhulgas sellel veebilehel teie käsutuses olevale teabele, tööriistadele ja teenustele, kasutajale, tingimusel, et nõustute kõigi tingimuste ja teatistega allpool.

Külastades meie veebilehe teist saab meie “Teenuste” saaja ja nõustute järgima järgmisi tingimusi (“Teenusetingimused“, “Tingimused”), sealhulgas siin nimetatud ja / või hüperlingi kaudu kättesaadavaid lisatingimusi. Need Teenusetingimused kehtivad kõigile veebilehe kasutajatele, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutajatele, kes on brauserid, tarnijad, kliendid, müüjad ja / või sisu autorid.

Palun lugege hoolikalt enne meie veebilehe kasutamist tutvuge käesolevate Teenusetingimustega. Saades juurdepääsu veebilehele või kasudes seda, nõustute järgima neid Teenusetingimusi. Kui te ei nõustu kõigi käesoleva lepingu tingimustega, ei ole teil juurdepääsu veebilehele ega saa kasutada ühtegi teenust. Kui need Teenusetingimused on pakkumine, on nende aktsepteerimine otseselt piiratud käesolevate Tingimustega.

Kõiki praegusele veebilehele lisatud uued funktsioonid või tööriistad on reguleeritavad samamoodi Teenusetingimuste poolt. Teenusetingimuste viimast versiooni saate selle lehe igal ajal vaadata. Me jätame endale õiguse nende Teenusetingimuste mis tahes osa ajakohastada, muuta või asendada, postitades meie veebiveebilehel värskendusi ja / või muudatusi. Te peate seda lehekülge perioodiliselt muutuste kohta kontrollima. Nende muudatuste aktsepteerimine tähendab teiepoolset veebilehe jätkuvat kasutamist või juurdepääsu veebiveebilehele pärast muudatuste postitamist.

1. OSA – ONLINE-POE TINGIMUSED

Käesolevate Teenusetingimustega nõustudes tunnistate, et olete 18-aastane.

Käesolevate Teenusetingimustega nõustudes deklareerite, et te ei tegutse alla 18-aastaste (alaealiste) nimel või nimel.

Alla 18-aastased, alla 18-aastaste isikute huve esindavad või nende huve esindavad kasutajad blokeeritakse igavesti.

Te ei tohi meie tooteid kasutada ebaseaduslikul või volitamata otstarbel või kasutades Teenuseid, ei tohi te rikkuda oma riigi seadusi (sealhulgas piiranguteta autoriõiguse seadusi).
Te ei tohi edastada ühtegi „worm” ega viirust ega ühtegi destruktiivset koodi.
Tingimuste rikkumine toob kaasa Teenuste kohese lõpetamise.

2. OSA – ÜLDTINGIMUSED

Me jätame endale õiguse keelduda Teenuse osutamisest kellelegi mingil põhjusel igal ajal.
Te mõistate, et teie andmed (mis ei sisalda krediitkaardiandmeid) võib edastada krüpteerimata kujul ja need andmed sisaldavad (a) ülekandeid erinevate võrkude kaudu; ja b) muudatused ühendusvõrkude või -seadmete tehniliste nõuete kohandamiseks ja kohandamiseks. Krediitkaardiandmed krüpteeritakse alati võrgu kaudu edastamisel.
Te nõustute mitte reprodutseerima, kopeerima, kopeerima, müüma, edasi müüma ega kasutama ühtegi Teenuse osa, Teenuse kasutamist ega juurdepääsu Teenusele ega mingit kontakti veebilehel, mille kaudu Teenust osutatakse, ilma meie kirjaliku loata.
Käesolevas lepingus kasutatavad pealkirjad on lisatud ainult mugavuse huvides ja ei piira ega muul viisil neid tingimusi mõjutada.

3. OSA – TÄPSUS, TÄIELIK JA JOOKSEV TEAVE

Me ei vastuta, kui sellel veebilehel olev teave ei ole täpne, täielik ega aktuaalne. Selle veebilehe materjalid on ette nähtud ainult üldiseks informatsiooniks ning neid ei tohiks kasutada ainsa otsuste tegemise aluseks, konsulteerimata esmaste, täpsemate, täielikumate või õigeaegsemate teabeallikatega. Te toetute sellele veebilehe teabele omal vastutusel.
Käesolev veebileht võib sisaldada teatud ajaloolist teavet. Ajalooline teave ei pruugi olla asjakohane ja on esitatud ainult teavitamiseks. Me jätame endale õiguse muuta selle veebilehe sisu igal ajal, kuid me ei pea veebilehe teavet uuendama. Te nõustute, et olete vastutav meie veebilehe muudatuste jälgimise eest.

4. JAGU – TEENUSE MUUTUSED JA HINNAD

Meie toodete hinnad võivad muutuda ilma ette teatamata.
Me jätame endale õiguse Teenuseid (või nende osa või sisu) igal ajal ilma eelneva teavitamiseta muuta või lõpetada.
Me ei vastuta Teie või kolmanda isiku ees Teenuse muutmise, hinnamuutuste, peatamise või lõpetamise eest.

5. JAGU – KAUPAD JA TEENUSED (kasutatavuse korral)

Mõned tooted või teenused võivad olla kättesaadavad ainult veebilehe kaudu. Nendel toodetel või teenustel võib olla piiratud kogus ja neid võib tagastada või vahetada ainult vastavalt meie tagastamise tingimustele.
Oleme teinud kõik endast oleneva, et kuvada võimalikult täpselt meie kaupluses olevate toodete värvid ja pildid. Me ei saa garanteerida, et monitori värv on täpne.
Me jätame endale õiguse, kuid mitte kohustuse, piirata meie toodete või teenuste müüki ükskõik millisele üksikisikule, geograafilisele piirkonnale või riigile. Me võime seda õigust igal juhul kasutada. Me jätame endale õiguse piirata meie pakutavate toodete või teenuste hulka. Kõik toote kirjeldused või hinnad võivad meie äranägemise järgi igal ajal ette teatamata muutuda. Me jätame endale õiguse keelduda mis tahes tootest igal ajal. Kõik sellel veebilehel tehtud toodete või teenuste pakkumised on tühised, kui need on keelatud.
Me ei garanteeri, et teie poolt ostetud või saadud toodete, teenuste, teabe või muude materjalide kvaliteet vastab teie ootustele või et Teenuses esinevad vead parandatakse.

6. OSA – ARUANDLUSE KONTROLLIMINE JA ARUANNE

Me jätame endale õiguse keelduda igasugusest tellimusest, mida te meie veebilehel teete. Me võime omal äranägemisel piirata või tühistada ostetud koguse inimese või tellimuse kohta. Need piirangud võivad hõlmata sama kliendikonto, sama krediitkaardi ja / või sama arveldusaadressi kasutavate tellimuste tellimusi. Juhul, kui me muudame või tühistame tellimuse, võime me teid teavitada, pöördudes tellimuse esitamise ajal antud e-posti aadressi ja / või arveldusaadressi / telefoninumbri poole. Me jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mida meie arvates esindavad edasimüüjad, vahendajad või turustajad.

Te nõustute andma jooksvat, täielikku ja täpset ostuteavet ja kontot kõigi meie kaupluses tehtud ostude kohta. Te nõustute õigeaegselt oma konto ja muu teabe, sealhulgas oma e-posti aadressi, krediitkaardi numbrite ja aegumiskuupäevade värskendamisega, et saaksime oma tehingud lõpule viia ja vajadusel teiega ühendust võtta.

Lisateabe saamiseks lugege palun meie Tagastamispoliitikat.

7. OSA – TÄIENDAVAD TÖÖRIISTAD

Me võime anda teile juurdepääsu kolmandate osapoolte tööriistadele, mida me ei kontrolli ega sisesta.
Te tunnistate ja nõustute, et pakume sellistele tööriistadele ligipääsu „nii nagu see on” ja „kui võimalik” ilma igasuguste tagatiste, esitusviiside või tingimusteta ja ilma heakskiiduta. Me ei võta endale vastutust, mis tuleneb teie kasutamisest või kolmandate osapoolte tööriistade kasutamisest.
Veebilehel pakutavate täiendavate tööriistade kasutamine on teie enda ja oma äranägemise järgi ning peate tagama, et olete tuttav ja nõustunud tingimustega, mille alusel tööriistu pakuvad asjakohased kolmanda osapoole tarnijad.
Samuti võime tulevikus pakkuda veebiveebilehe kaudu uusi teenuseid ja / või funktsioone (sealhulgas uute vahendite ja ressursside vabastamine). Sellistele uutele funktsioonidele ja / või teenustele kehtivad samad Teenusetingimused.

8. OSA – KOLMANDATE POOLTE LINGID

Teatud sisu, tooted ja teenused, mis on saadaval meie Teenuse kaudu, võivad sisaldada kolmandatelt isikutelt pärinevaid materjale.
Kolmanda osapoole lingid sellel veebilehel võivad suunata teid kolmandate osapoolte veebisaitidele, mis ei ole meiega seotud. Me ei vastuta sisu või täpsuse kontrollimise või hindamise eest ning me ei garanteeri ega vastuta kolmandate isikute materjalide või veebilehtede või kolmandate isikute muude materjalide, toodete või teenuste eest.
Me ei vastuta kahjude või kaotsiminekute eest, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside, sisu või mis tahes muude tehingutega, mis on tehtud seoses kolmandate osapoolte veebisaitidega. Palun lugege hoolikalt kolmandate isikute tingimusi ja teenuseid ning veenduge, et mõistate neid enne tehingute tegemist. Kaebused, kaebused, probleemid või küsimused kolmandate osapoolte toodete kohta peaksid olema suunatud kolmandale isikule.

9. JAGU – KASUTAJA MÄRKUSED, TAGASISIDE JA MUUD ESITUSED

Kui meie taotlusel saadate teatavaid konkreetseid materjale (näiteks konkursstöid) või ilma meie taotluseta, saadate loomingulisi ideid, soovitusi, plaane või muid materjale, olgu siis e-posti teel, posti teel või muul viisil (ühiselt „kommentaarid“) ) nõustute, et me võime igal ajal, ilma piiranguteta, mis tahes meediakanalite kommentaare muuta, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida ja muul viisil kasutada. Me ei pea (1) säilitama kommentaaride konfidentsiaalsust; 2) tasuma märkuste eest hüvitist; või (3) vastata kõikidele märkustele.
Me võime, kuid meil ei ole mingit kohustust kontrollida, muuta või kustutada sisu, mille me oma äranägemise järgi otsustame, on ebaseaduslikud, solvavad, ähvardavad, pornograafilised, ebausulised või muul viisil ebasoovitavad või rikuvad mõne poole intellektuaalomandit või meie Teenusetingimusi.
Te nõustute, et teie kommentaarid ei riku kolmandate isikute õigusi, sealhulgas autoriõigusi, kaubamärke, konfidentsiaalsust, identiteeti või muid isiklikke või omandiõigusi. Samuti nõustute, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat ega muul viisil ebaseaduslikku, solvavat või roppu materjali ega sisalda arvutiviiruseid ega muid pahatahtlikke programme, mis võiksid mingil moel mõjutada meie veebisaidi toimimist või sellega seotud teavet. veebilehel. Te ei tohi kasutada vale e-posti aadressi, kutsuda kedagi teist peale teie, või muul viisil eksitada meid või kolmandaid isikuid kommentaaride päritolu kohta. Te olete ainuisikuliselt vastutav mis tahes kommentaaride ja nende täpsuse eest. Me ei ole vastutavad ega vastuta teie või mõne kolmanda isiku poolt postitatud kommentaaride eest.

10. OSA – ISIKLIK TEAVE

Teie isikliku teabe edastamist poe kaudu reguleerib meie Privaatsuspoliitika. Meie Privaatsuspoliitikaga tutvumiseks klõpsake siia.

11. OSA – VEAD, EBATÄPSUSED JA PROBLEEMID

Mõnikord võib meie veebisait või teenused sisaldada teavet, mis sisaldab kirjavigu, ebatäpsusi või puudusi, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hindade, kampaaniate, pakkumiste, toote tarnekulude, tarneaja ja kättesaadavusega. Me jätame endale õiguse parandada mis tahes vigu, ebatäpsusi või puudusi, samuti muuta või uuendada teavet või tühistada tellimusi, kui mis tahes teave Teenustes või mis tahes seotud veebisaidil on igal ajal ilma eelneva teatamiseta ebatäpne (sealhulgas pärast kuidas tellimus saadeti).
Me ei võta kohustust ajakohastada, muuta või uuendada teavet Teenustes või mõnel muul asjakohasel veebisaidil, sealhulgas muu hulgas teavet hindade kohta, välja arvatud seadusega nõutud juhtudel. Teenuses või mis tahes seotud veebisaidil kasutatud mis tahes täpsustatud värskendus- või värskendamiskuupäeva ei tohiks kasutada selleks, et näidata, et kogu teave Teenuses või mis tahes seotud veebisaidil on muudetud või uuendatud.

12. OSA – KEELATUD KASUTAMINE

Lisaks teistele Teenusetingimustes sätestatud keeldudele on teil keelatud kasutada veebilehte või selle sisu: (a) ebaseaduslikul eesmärgil; b) nõuda teistelt ebaseaduslike tegude toimepanemist või nendes osalemist; (c) rikkuda mis tahes rahvusvahelisi, föderaalseid, provintsi- või riiklikke määrusi, reegleid, seadusi või kohalikke korraldusi; (d) rikkuda või üritada rikkuda teiste intellektuaalomandi õigusi või intellektuaalomandi õigusi; e) ahista da, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, alandada, hirmutada või diskrediteerida soo, seksuaalse käitumise, usutunnistuse, etnilise päritolu, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; f) esitada valet või eksitavat teavet; g) alla laadida või edastada viirusi või muud liiki pahatahtlikku koodi, mida kasutatakse või võidakse kasutada mis tahes viisil, mis mõjutab saidi või sellega seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti toimimist või toimimist; h) koguda või jälgida teiste isikuandmeid; (i) saata rämpsposti, andmepüügi, talumajapidamise, eelteabe, ämbliku, indekseerimise või nullist; (j) mis tahes nilbe või ebamoraalne eesmärk; või (k) sekkuda Teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti turvafunktsioonidesse või sellest mööda minna. Me jätame endale õiguse lõpetada Teenuse või mõne muu asjakohase veebisaidi kasutamine keelatud kasutuste rikkumise korral.

13. OSA – GARANTIIDEST KEELDUMINE; VASTUTUSE PIIRAMINE РАЗДЕЛ

Me ei garanteeri, ei deklareeri ega kinnita, et teie teenuste kasutamine on katkematu, õigeaegne, ohutu või veatu.
Me ei garanteeri, et teenuse kasutamisel saadud tulemused on täpsed või usaldusväärsed.

Te nõustute, et me võime aeg-ajalt teenust kustutada määramata ajaks või tühistada teenuse igal ajal ilma ette teatamata.
Te nõustute selgesõnaliselt, et kasutate või ei saa seda teenust omal vastutusel kasutada. Teenust, samuti kõiki teenuseid ja teenuseid, mis teile teenuse kaudu osutatakse, pakutakse (välja arvatud juhul, kui me oleme selleks selgesõnaliselt öelnud), et pakkuda teie tarbeks “nii nagu on” ja “kui võimalik”, ilma igasuguste esitusviiside, garantiide või tingimusteta. Sõnaselge või kaudne, kaasa arvatud kõik eeldatavad garantiid või tingimused kaubeldavuse, sobivuse teatud otstarbeks, kestvuse, pealkirja ja rikkumise kohta.
Alliumest OÜ, meie juhid, ametnikud, töötajad, filiaalid, esindajad, töövõtjad, praktikandid, tarnijad, teenuseosutajad või litsentsiandjad ei vastuta mingil juhul vigastuste, kahjude, nõuete või otsese, kaudse, juhusliku, karistava, erilise kahju eest. Või sellest tulenevad mis tahes kahjud, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaotatud kasum, kaotatud kasum, säästud, andmete kadumine, asenduskulud või muud sarnased kahjud, sõltumata sellest, kas need põhinevad lepingul, piinamisel (sh hooletus), lk. vastutustundlikult või muul viisil, mis tuleneb meie teenuse või mis tahes muu teenuse kasutamisest, ostetud toote kasutamisest, või mis tahes muudest nõuetest, mis on mingil moel seotud meie teenuse või toote kasutamisega, kaasa arvatud võimalike vigade või puuduste kohta mis tahes sisu või mis tahes kahju või kahjustuse tõttu, mis on tekkinud teenuse või mis tahes sisu (või toote) kaudu, mis on ostetud, edastatud või muul viisil Teenuste kaudu kättesaadav, isegi kui on teatatud selle võimalikkusest. Kuna mõned jurisdiktsioonid ei luba vastutust tulenevate või juhuslike kahjude eest välja jätta või piirata, peaks meie vastutus piiritlema sellises jurisdiktsioonis seadusega lubatud maksimaalses ulatuses.

14. OSA – JUHISED

Te nõustute hüvitama, kaitsma ja kindlustama Alliumest OÜ-d ning meie ema- ja tütarettevõtteid, partnereid, ametnikke, direktoreid, agente, töövõtjaid, litsentsiandjaid, teenuseosutajaid, alltöövõtjaid, tarnijaid, praktikante ja töötajaid igasugustest nõuetest, kaasa arvatud advokaaditasud, mida kolmas osapool võib nõuda nende Teenusetingimuste rikkumise või nende tingimuste või mida nad viitavad, või teiepoolse seaduste või kolmandate isikute õiguste rikkumise eest.

15. OSA – TINGIMUSTE ERALDAMINE

Juhul, kui mõnda käesolevate Teenusetingimuste sätet peetakse ebaseaduslikuks, kehtetuks või seadusliku jõudu mitte omavaks, rakendatakse sellist sätet siiski täies ulatuses, nagu seda lubab kohaldatav seadus, ja täitmata osa loetakse nendest Teenusetingimustest eraldatuks. Selline määratlus ei mõjuta muude ülejäänud sätete kehtivust ega kohaldatavust.

16. OSA – LÕPETAMINE

Poolte kohustused ja vastutus, mis tekivad enne lepingu lõpetamise kuupäeva, jäävad jõusse pärast käesoleva lepingu lõppemist kõikidel eesmärkidel.
Käesolevad Teenusetingimused kehtivad kuni pole teie või meie poolt lõpetatud. Te võite käesolevate Teenusetingimuste kehtivust igal ajal lõpetada, teatades meile, et te ei soovi enam meie teenuseid kasutada või kui te lõpetate meie veebilehe kasutamise.
Kui meie ainus otsusega te ei täida või kahtlustame, et te ei ole täitnud ühtegi käesolevate Teenusetingimuste tingimust või sätet, võime me selle lepingu igal ajal ilma ette teatamata lõpetada ja te vastutate kõigi tasumisele kuuluvate summade eest kuni lõpetamise kuupäevani; ja / või võib seega keelata juurdepääsu meie teenustele (või mõnele selle osale).

17. OSA – TÄIELIK KOKKULEPPE

Kui me ei kasuta või ei rakenda ühtegi käesolevate Teenusetingimuste õigust või sätet, ei tähenda see sellise õiguse või sätte kehtetuks tunnistamist.
Käesolevad Teenusetingimused ning meie poolt käesoleval veebilehel või Teenustega seotud avaldamistingimused moodustavad teie ja meie vahelise lepingu ning reguleerivad teie teenuste kasutamist, asendades kõik varasemad või üheaegsed kokkulepped, sõnumid ja pakkumised mis olid sõlmitud suuliselt või kirjalikult teie ja meie vahel (sealhulgas piiranguteta Teenusetingimuste varasemad versioonid).
Nende Teenusetingimuste tõlgendamisel esinevaid ebaselgusi seda ei tohi kasutada meie vastu.

18. OSA – KOHALDATAVAD ÕIGUSAKTID

Käesolevaid Teenusetingimusi ja üksikuid lepinguid, mille alusel me teenuseid osutame, reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Vipdoll.ee reeglitele.

19. OSA – TEENUSTE TINGIMUSTE MUUTMINE

Teenusetingimuste viimast versiooni saate vaadata praegusel lehel igal ajal.
Me jätame endale õiguse oma äranägemise järgi ajakohastada, muuta või osaliselt muuta käesolevate Teenusetingimuste mis tahes osa, avaldades meie veebilehe värskendusi ja muudatusi. Peate regulaarselt kontrollima meie veebilehe muudatuste tegemiseks. Teie jätkuv kasutamine või juurdepääs meie veebisaidile või Teenustele pärast nende Teenusetingimuste muudatuste postitamist on nende muudatuste aktsepteerimine.

20. OSA – NUKKUDE KASUTAMISE REEGLID JA KEELUD

Nukkude kasutamisel kandeke kindlasti kondoomi. Keelatud on kasutada nukke oraalselt ja anaalselt. Samuti on keelatud lüüa, hammustada, kriimustada, juustest tirida teha muid asju, mis võivad nukke kahjustada. Kui klient ei täida neid reegleid, määratakse talle trahv 300 euro ulatuses.

21. OSA – KONTAKT

Kõik Teenusetingimustega seotud küsimused tuleb saata aadressile
ino@vipdoll.ee

Start typing and press Enter to search

Ostukorv